Polanka Wielka, dnia 28 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: : 28.05.2010 – godz. 12:00
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: – 2
Ważność: – od godz. 12:00 dnia 28.05.2010 do godz. 12:00 dnia 29.05.2010
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami deszczu
o charakterze burzowym na Małej Wiśle i jej dopływach oraz w górnym biegu zlewni Soły, Skawy, Raby,  Dunajca  a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa małopolskiego możliwy  nagły wzrost stanu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych lokalnie stanach ostrzegawczych. Na Wiśle spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów wysokich: przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej  lokalne podtopienia.

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej..

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc