Polanka Wielka, dnia 1 czerwca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Data i godzina wydania: 1 czerwca 2010r.
Nazwa biura: Biuro Prognoz meteorologicznych Kraków .
Zjawisko: Intensywne opady deszczu.
Stopień zagrożenia: 3 (trzeci).
Ważność: od godz. 13:30 dnia 1 czerwca 2010r. do godz.06:00  dnia 3 czerwca 2010r.
Obszar: Województwo małopolskie.
Przebieg:  Prognozowane są umiarkowane i silne opady deszczu. Przewidywana wysokość opadów w ciągu doby od godz. 6.00 dnia 01.06. do godz. 6:00 dnia 02.06. wyniesie od 50 do 70 mm. W ciągu następnej doby od 10 do 15 mm.
Skutki: Liczne podtopienia; zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne; zagrożenie życia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej oraz ciągłe monitorowanie poziomów stanów wody w rzekach i zbiornikach .
Uwagi: Ostrzeżenie zostanie zaktualizowane przed upływem terminu ważności jeśli przewidywane będzie dalsze występowanie zjawiska.           

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej..

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc