Polanka Wielka, dnia 07 czerwca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 07.06.2010 – godz. 11:25
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: – 3
Ważność: – od godz. 12:00 dnia 07.06.2010 do godz. 12:00 dnia 08.06.2010
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami burzowymi  istniej możliwość  lokalnych, gwałtownych i krótkotrwałych wzrostów  stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych w zlewniach Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca z Popradem i Biała Tarnowską, Uszwicy, Ropy oraz Prądnika, Rudawy i Szreniawy
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych,  uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji  , lokalne podtopienia.

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej..

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc