Polanka Wielka, dnia 09 czerwca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Gwałtowne wzrosty stanu wody.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 09.06.2010r, godz. 11.00
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody.
Stopień zagrożenia: – 1 (skali -3 stopniowej)
Ważność: – od godz. 12.00 dnia 9.06.2010 r. do godz. 12.00 dnia 10.06.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: Na Wiśle od ujścia Soły do ujścia Wisłoki oraz na dopływach Wisły w obszarze województwa na ogół spadki stanów wody w strefie stanów średnich i wysokich, przy przekroczonych  stanach ostrzegawczych na Wiśle poniżej ujścia Dunajca. Na  dopływach Wisły lokalnie możliwy wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, miejscami do stanów ostrzegawczych w związku z prognozowanymi opadami burzowymi

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej..

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc