Listy rankingowe wniosków o przyznanie pomocy  na operacje w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 Leader (08.04.2010 – 07.05.2010) z zakresu:

“Małe projekty”, “Odnowa i rozwój wsi”, oraz “Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wdrażanych za posrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Doliny Karpia.

 

Listy rankingowe do pobrania>>>