Polanka Wielka, dnia 18 czerwca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 18.06.2010r, godz. 15.00
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Stopień zagrożenia: – 2 (skali -3 stopniowej)
Ważność: – od godz. 15.00 dnia 18.06.2010 r. do godz. 12.00 dnia 19.06.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym
na dopływach Wisły na terenie województwa możliwy gwałtowny wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych.

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej..

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc