Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Dolina Karpia

ogłasza nabór wniosków
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać na operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– limit dostępnych środków w 2010 r.: 198 441,00 zł

Termin składania wniosków: od 14 lipca do 12 sierpnia 2010 r. do godziny 17.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, które mieści się w Zatorze przy ul. Rynek 2. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru:
–  kryteria wyboru projektów (operacji), w tym lokalne kryteria przyznania pomocy,
–  typ beneficjentów,
–  limit dostępnych środków przeznaczonych na wsparcie finansowe projektów i poziom dofinansowania
–  formularz wniosku wraz z instrukcją i pozostałymi załącznikami do wniosku
dostępne są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak również na stronie internetowej www.dolinakarpia.org w zakładce Oś 4 Leader (PROW), a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl.

Pełną dokumentację konkursową można pobrać w formie papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz w poszczególnych Urzędach Gmin:
–  Urząd Gminy w Brzeźnicy, Brzeźnica 57, 34-114 Brzeźnica,
–  Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek,
–  Urząd Gminy w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka,
–  Urząd Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów,
–  Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
–  Urząd Gminy w Tomicach, Tomice 159, 34-100 Wadowice,
–  Urząd Miejski w Zatorze, ul. Rynek 10, 32-640 Zator.
Niezbędne dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia www.dolinakarpia.org oraz na stronach poszczególnych urzędów gmin (http://www.brzeznica.pl, http://www.osiek.pl, http://www.polanka-wielka.pl, http://www.przeciszow.iap.pl, http://www.spytkowice.net.pl, http://www.tomice.pl, http://www.zator.pl).

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Anna Świątek (Specjalista ds. wdrażania LSR) w biurze LGD Stowarzyszenia Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 2, tel. (33) 841 05 84, tel. kom. 662 666 400, e-mail: biuro@dolinakarpia.org.

LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru dostępnymi na stronie www.dolinakarpia.org.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
 tel./fax (33) 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.org
NIP: 5492258697, REGON 120267925