Gmina Polanka Wielka rozpoczęła realizację Programu Szwajcarskiego w ramach, którego będą dzielone środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie Państwa kwalifikacji i kompetencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obecnie prowadzona jest analiza potrzeb i pomocy przedsiębiorcom z obszaru Doliny Karpia  w szczególności w Gminie Polanka Wielka.
W dniu 8 lipca 2010 roku o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej,  Wójt Polanki Wielkiej organizuje spotkanie robocze z przedsiębiorcami Gminy Polanka Wielka, Gminy Osiek oraz Gminy Przeciszów podczas którego przedstawione zostaną założenia programu i przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców co do sposobu jego realizacji, w tym w szczególności udzielanej kwoty dofinansowania, terminów i zakresu pomocy finansowej dla firm.
Tylko Państwa aktywny udział pomoże nam stworzyć program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Planowane uruchomienie środków finansowych na wsparcie działalności gospodarczej w Gminie Polanka Wielka przyjęte zostało na I kwartał 2011 roku.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu.