Polanka Wielka, dnia 9 lipca 2010 roku
Informacja w zakresie zamknięcia ruchu pojazdów w okresie od 13.07.2010r. do 16.07.2010r.
podczas robót bitumicznych drogi powiatowej, ulica Kasztanowa w Polance Wielkiej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje mieszkańców, że w związku z planowanym rozpoczęciem na dzień 13.07.2010r.Planowane zakończenie robót bitumicznych przewidziano na dzień 16.07.2010r. robót bitumicznych na ulicy Kasztanowej zostanie zamknięta droga dla ruchu pojazdów oraz zostanie wprowadzony objazd (od strony Oświęcimia przez miejscowości Łazy i Grojec drogami powiatowymi, następnie drogami wojewódzkimi nr 948 oraz 949). Planowane zakończenie robót bitumicznych przewidziano na dzień 16.07.2010r.

Wójt Gminy Polanka Wielka
      /-/ Mariusz Figura