Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

 

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity- Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia  20.07.2010r. do dnia 10.08.2010r. zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych  do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

Lokal użytkowy, oraz część działki nr 107/5 gruntu przy ul. Długiej w Polance Wielkiej
  

  Wójt Gminy
(-)Mariusz Figura