Polanka Wielka, dnia 16 lipca 2010 roku
Informacja w zakresie zamknięcia ruchu pojazdów w okresie od 22.07.2010r. do 28.07.2010r.
 podczas robót bitumicznych drogi powiatowej, Poręba Wielka, ul. Porębska i Wadowicka.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje mieszkańców, że w związku z planowanym rozpoczęciem na dzień 22.07.2010r. robót bitumicznych w Porębie Wielkiej odcinek ulicy Porębskiej i Wadowickiej od ulicy Wodnej do skrzyżowania z ulicą Ruczaj zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów oraz zostanie wprowadzony objazd drogą powiatową przez Włosienicę oraz przez drogę krajową nr 44.

W dniu 25.07 (niedziela) przedmiotowa droga będzie otwarta.

Planowane zakończenie robót bitumicznych przewidziano na dzień 28.07.2010r.

Odcinek ulicy Kasztanowej będzie wyłączony z ruchu w dniu 19.07.2010r.

Wójt Gminy Polanka Wielka
      /-/ Mariusz Figura