Polanka Wielka, dnia 27 lipca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

K O M U N I K A T
Intensywne opady deszczu.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 27.07.2010r, godz. 8.15
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: Intensywne opady deszczu.
Stopień zagrożenia: – 2 (skali -3 stopniowej)
Ważność: – od godz. 9.00 dnia 27.07.2010 r. do godz. 9.00 dnia 28.07.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami deszczu przewiduje się wystąpienie opadów deszczu w wysokości od 30 do 50 mm, lokalnie 70 mm.

Skutki: Podtopienia; uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej..

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

   Zdzisław Nikliborc