W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne na terenie gminy podczas obchodu przedspisowego przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.

Głównym celem obchodu jest weryfikacja i aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych z przydzielonych obwodów spisowych oraz potwierdzenie ich geolokalizacji. Dodatkowo wizyty w gospodarstwach rolnych są dla rachmistrzów okazją do kontaktu z przyszłymi respondentami, poznania terenu, na którym będą przeprowadzać spis oraz doręczenia listu Prezesa GUS informującego o znaczeniu i zakresie tematycznym spisu jak również bezwzględnym zachowaniu tajemnicy statystycznej.
Rachmistrze już w trakcie obchodu będą mieli możliwość ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, ale także przekazania informacji o innych możliwościach spisania samospis internetowy, wywiad telefoniczny).
          Bardzo proszę wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych o rzetelne podawanie danych i przychylne przyjęcie wizyty rachmistrza. 

Gminny Komisarz Spisowy
    Mariusz Figura