Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy w Polance Wielkiej

ZAPRASZAJĄ NA
BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Konsultacje odbędą się:
16 września 2010 roku (czwartek) w godzinach od 8.00 – 10.00

Miejsce spotkania:

Urząd Gminy w Polance Wielkiej
ul. Długa 61
32-607 Polanka Wielka

Konsultacje skierowane są do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.
W konsultacjach może uczestniczyć każda osoba, która chce uzyskać dotację na rozwój istniejącej już firmy.

Konsultacje będą dotyczyć możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach
w ramach:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
 – Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”        
 – Schematu A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Spotkanie prowadzić będą konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Podczas szkolenia przedsiębiorcy uzyskają informacje na temat rodzajów inwestycji, które mogą zostać dofinansowane, rodzajów kosztów kwalifikowanych, wysokości wsparcia, oceny wniosków oraz terminów naborów.
Konsultacje są bezpłatne.

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU :

12 376 91 94

ZAPRASZAMY!!!
Urząd Gminy w Polance Wielkiej
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 ul. Kordylewskiego 11 (I piętro)
 31-542 Kraków

tel.012 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl