Stowarzyszenie Dolina Karpia zakończyło ocenę wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z zakresu: „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Limit dostępnych środków na to działanie w obecnym naborze wynosił:
198 441,00 zł.
W trakcie II naboru 2010 r., tj. w dniach od 14.07.2010 do 12.08.2010, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia wpłynęło pięć wniosków
o przyznanie pomocy z terenu całej Doliny Karpia na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 297 744,50 zł.
Poniżej – lista wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów podczas oceny przez Radę Stowarzyszenia według Lokalnych Kryteriów Wyboru, a tym samym zostały wybrane do przyznania pomocy finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na liście rankingowejImię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł operacjiGmina

Liczba uzyskanych
punktów

 

1Krzysztof PielaRuchomy punkt gastronomiczny do serwowania szybkich dańZator15
2Mirosław SytyŚwiadczenie usług rekreacyjnych
i wypożyczania sprzętu sportowego
Polanka Wielka14,7
3Marcin PrzygodaUruchomienie działalności
w zakresie przemiału zbóż i handel przetworami zbożowymi
Zator12,1

Łączna kwota, na którą opiewały powyższe trzy wnioski wybrane do dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 182 477,50 zł.

Gratulujemy wybranym ciekawych projektów, jednocześnie zachęcamy nowe osoby do składnia wniosków w kolejnym naborze, w 2011 roku.

Więcej informacji: www.dolinakarpia.org

    Barbara Petek-Matuła
    Kierownik Biura
    Stowarzyszenia Dolina Karpia