Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza osoby aktywnie działające na rzecz swojego środowiska do udziału w Wiejskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej – bezpłatnym cyklu szkoleń, konsultacji i wizyt studyjnych.

Ekonomia społeczna ma wiele twarzy – tworzą ją:

 – spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, kluby integracji społecznej i inne organizacje, które pomagają osobom potrzebującym aktywnie angażując je w pracę nad poprawą własnej sytuacji społecznej i zawodowej
 – organizacje pozarządowe, które sprzedają swoje produkty i usługi dzięki czemu mogą realizować swoje cele i stabilnie funkcjonować bez konieczności zdobywania na to dodatkowych środków finansowych od sponsorów

Ale to nie wszystko!

 – ekonomia społeczna może stanowić także szansę na rozwój wspólnot lokalnych. W jaki sposób? Mieszkańcy najlepiej znają swoje środowisko – zapał i możliwości ludzi oraz  potencjał miejsca w którym żyją, np. przyrodę, kulturę, unikatowe tradycje i zwyczaje. Współpracując ze sobą mogą wykorzystać te mocne strony, aby rozwijać lokalną przedsiębiorczość, tworzyć miejsca pracy i promować swój region.

Do takich działań zachęca Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych uruchamiając Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej. Udział w nim:

 – pomoże zdiagnozować potencjał lokalnej społeczności
 – pozwoli wybrać najlepsze formy i kierunku rozwijania przedsiębiorczości społecznej
 – ułatwi mobilizowanie ludzi do współdziałania

Na program składa się:  8 dni szkoleń, indywidualne konsultacje specjalistyczne, wizyty studyjne pokazujące jak w praktyce działają przedsiębiorstwa społeczne, pomoc przy  prowadzeniu księgowości w nowopowstałych organizacjach oraz wsparcie Animatorów podczas realizacji programu.

Jeżeli zatem…

 – aktywnie  działasz na rzecz swojego środowiska
 – masz pomysł na rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości i znalezienie dodatkowych źródeł dochodów
 – chcesz założyć organizację pozarządową lub inny podmiot ekonomii społecznej, np. spółdzielnię socjalną czy zakład aktywności zawodowej

Zgłoś się do nas!

Poznając ekonomię społeczną – obudzisz aktywność
w Twoim środowisku

Udział w programie jest bezpłatny!

Zgłoszenia w postaci formularza i życiorysu zawodowego przyjmujemy do 13 września 2010 r. Formularz dostępny jest na stronie www.bis-krakow.pl . Dokumenty można dostarczyć do biura projektu osobiście, pocztą tradycyjną, faxem pod numer (12) 412 15 24 lub mailowo na adres anna.mikolajczyk@bis-krakow.pl

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie www.bis-krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 412 15 24.

Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej jest jednym z działań prowadzonych w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego