Szanowni Państwo,

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 uprzejmie zawiadamia o nieodpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców sprzedających alkohol na terenie sklepów, kawiarni oraz pracowników tych punktów.
Szkolenie odbędzie się w budynku:

Urzędu Gminy ul.Długa 61, sala nr 8 dnia 22.09.2010 godz. 9.00

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistów z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” i obejmować będzie m.in. porady dla sprzedawców, zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz. konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych.
Dla każdego uczestnika przewidziane są materiały dotyczące tematu szkolenia oraz imienne zaświadczenie świadczące o ukończeniu szkolenia.
Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel. 33/8488019.

Przewodniczący Komisji
                               
Jadwiga Kwarciak