Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że rozpoczęła się 13 edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, który ma na celu promowanie wśród społeczeństwa innowacyjnych działań zmierzających do ograniczenia zmian klimatu, ograniczenia hałasu, zachowania ładu przestrzennego, bezpiecznego i efektywnego zagospodarowania odpadów, ochrony gleb, oszczędzania surowców i energii.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
1. przedsiębiorstwo,
2. wyrób,
3. jednostka samorządu terytorialnego,
4. stowarzyszenia i fundacje.

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” dotychczas został przyznany 118 przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego dążącym do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i zaangażowanym w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej Konkursu www.liderpolskiejekologii.pl.

Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie
mgr inż. Jerzy Wertz