W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się wszystkich administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków, instytucji itp. o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania w terminie od dnia 20 października do 20 listopada br.

Odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący sposób :

1. Do odszczurzania należy zużyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu.
Do dnia rozpoczęcia odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę (do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu.

2. Oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody .

3. W dniu 20 października 2010r. wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. umieszczając ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA” i pozostawić wyłożone trutki do dnia 20 listopada 2010r. uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie.

4. W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w którym wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa .

5. W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.

6. Zebrane padłe zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania ich do unieszkodliwienia.

Wójt Gminy
Mariusz Figura