W dniu 30 sierpnia 2010 roku w Polance Wielkiej dzięki wielkiemu zaangażowaniu władz gminy, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnej została zakończona inwestycja pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej” współfinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-213.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 786 439,55 zł z czego aż 70% – 1 250 507,68 zł stanowią fundusze unijne.

W ramach tych środków zostało oddane do użytkowania nowe skrzydło szkoły podstawowej gdzie znajdują się pomieszczenia zarówno szkoły jak i nowego przedszkola. Na cele przedszkola przeznaczono 5 sal dydaktycznych, sanitariaty, pomieszczenie do przygotowywania posiłków. Dla szkoły przeznaczono szatnie oraz pomieszczenie na salę komputerową i bibliotekę oraz wspólną z przedszkolem windę dla niepełnosprawnych i stołówkę.
Wykonana inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępu do edukacji dzieci i młodzieży  z terenu Gminy, stworzy odpowiednie warunki  do nauki dla uczniów oraz do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 Zobacz galerię zdjęć z otwarcia przedszkola >>>