OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Polance Wielkiej
z dnia 2 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Polanka Wielka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej podaje do wiadomości publicznej informację  o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Polanka Wielka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 2 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 17
– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JEDNOŚĆ I WSPÓŁPRACA” – POLANKA
Numer 18
– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LOKALNA
Numer 19
– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Lucyna Jankowska