OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej
z dnia 2 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Polanka Wielka
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1. FIGURA Mariusz Julian, lat 37, wykształcenie wyższe, zam. Polanka Wielka
zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
nie należy do partii politycznej

2. GAŁGAN Władysław, lat 28, wykształcenie wyższe, zam. Polanka Wielka
zgłoszony przez KWW „JEDNOŚĆ I WSPÓŁPRACA” – POLANKA
nie należy do partii politycznej

3. KAŁA Józef, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Polanka Wielka
zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

                                                                                                                                                                                Przewodniczący                                                                                                                                                                      Gminnej Komisji Wyborczej                                                                                                                                                                           /-/ Lucyna Jankowska