OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POLANCE WIELKIEJ
z dnia 2 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Polanka Wielka
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
 

Okręg Nr 1
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.ZEMŁA Józef, lat 55, zam. Polanka Wielka

Lista nr 17 – KWW „JEDNOŚĆ I WSPÓŁPRACA” – POLANKA
1.LIGĘZA Barbara Grażyna, lat 49, zam. Polanka Wielka
2.PRZYBYŁA Tadeusz Jacek, lat 49, zam. Polanka Wielka
3.NARAS Wioletta Maria, lat 36, zam. Polanka Wielka

Lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1.KASPRZYCKI Jan Bartłomiej, lat 57, zam. Polanka Wielka
2.KRZYWOŻYCKA Maria Danuta, lat 57, zam. Polanka Wielka
3.PORZYCKA Wanda Dorota, lat 55, zam. Polanka Wielka

Lista nr 19 – KWW „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”
1.ROMANEK Tadeusz, lat 53, zam. Polanka Wielka
2.MITORAJ Tadeusz, lat 53, zam. Polanka Wielka
 

Okręg Nr 3
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. JURECKI Kazimierz, lat 49, zam. Polanka Wielka
2. PILCH Marian, lat 48, zam. Polanka Wielka
3. TYRAN Barbara, lat 39, zam. Polanka Wielka
4.  ZIAJA Stefania, lat 54, zam. Polanka Wielka

Lista nr 17 – KWW „JEDNOŚĆ I WSPÓŁPRACA” – POLANKA
1. DOBROWOLSKI Roman, lat 43, zam. Polanka Wielka
2. KASPERCZYK Zbigniew, lat 48, zam. Polanka Wielka
3. BIES Władysław, lat 40, zam. Polanka Wielka
4. ZIELIŃSKI Waldemar Jan, lat 39, zam. Polanka Wielka

Lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1. CHMIELNIAK Tomasz, lat 33, zam. Polanka Wielka
2. HUCZEK Józef, lat 63, zam. Polanka Wielka
3. ŁOBOZEK Sławomir Zbigniew, lat 30, zam. Polanka Wielka
4. ZEMŁA Krzysztof, lat 40, zam. Polanka Wielka

  Lista nr 19 – KWW „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”
1. DZIUBA Tadeusz, lat 58, zam. Polanka Wielka
 

Okręg Nr 2
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.HUCZEK Andrzej, lat 58, zam. Polanka Wielka
2.OPYD Czesław Robert, lat 42, zam. Polanka Wielka

Lista nr 17 – KWW „JEDNOŚĆ I WSPÓŁPRACA” – POLANKA
1.FAJCZYK Jan, lat 56, zam. Polanka Wielka
2.BOBA Emil Józef, lat 61, zam. Polanka Wielka
3.TYRAN Stanisława Irena, lat 58, zam. Polanka Wielka
4.ZYGMUNT Władysława, lat 61, zam. Polanka Wielka

Lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1.ADAMUS Czesława, lat 59, zam. Polanka Wielka
2.JURECKI Zbigniew, lat 49, zam. Polanka Wielka
3.SITKO Krystyna, lat 55, zam. Polanka Wielka
4.WOLANIN Tomasz Janusz, lat 35, zam. Polanka Wielka

Lista nr 19 – KWW „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”
1.WILK Roman Józef, lat 56, zam. Polanka Wielka
2.SZABLA Jarosław, lat 32, zam. Polanka Wielka
 

Okręg Nr 4
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. GAŁGAN Daniel Paweł, lat 29, zam. Polanka Wielka
2. HAMERSKI Jacek, lat 44, zam. Polanka Wielka
3. ORLANKA Stanisław Jan, lat 60 zam. Polanka Wielka
4. ZIAJA Krzysztof, lat 43, zam. Polanka Wielka

Lista nr 17 – KWW „JEDNOŚĆ I WSPÓŁPRACA” – POLANKA
1. SZALA Bogusława, lat 51, zam. Polanka Wielka
2. ZEMŁA Stanisław Jan, lat 47, zam. Polanka Wielka
3. MITERA Robert Tadeusz, lat 36, zam. Polanka Wielka
4. HUCZEK Mariusz Stanisław, lat 30, zam. Polanka Wielka

Lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1. BERDYCHOWSKI Jan, lat 65, zam. Polanka Wielka
2. KASPERCZYK Henryk Andrzej, lat 46, zam. Polanka Wielka
3. SZCZERBOWSKA Danuta Anna, lat 64, zam. Polanka Wielka
4. PARTYKA Krzysztof, lat 46, zam. Polanka Wielka

Lista nr 19 – KWW „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”
1. OSOWSKA Anna, lat 49, zam. Polanka Wielka
 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
 /-/ Lucyna Jankowska