Uchwała Nr 6
Gminnej Komisji Wyborczej
w Polance Wielkiej
z dnia 2 listopada 2010 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)


Gminna Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:


§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Lucyna Jankowska

Załącznik
do Uchwały Nr 6
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej
z dnia 2 listopada 2010 roku

Składy obwodowych komisji wyborczych w Polance Wielkiej:

LP.Imię i NazwiskoMiejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Nr 1 w Polance Wielkiej
1. Patrycja Huczek Polanka Wielka
2. Ilona Ziaja Polanka Wielka
3. Jolanta Drabczyk Polanka Wielka
4. Michał Jarosz Polanka Wielka
5. Barbara Gruszka Polanka Wielka
6. Mateusz Sabuda Polanka Wielka
7. Krzysztof Szala Polanka Wielka
8. Małgorzata Sikora Polanka Wielka
9. Wioleta Dutka Oświęcim
  
Obwodowa Komisja Nr 2 w Polance Wielkiej
 1. Mateusz Sitko Polanka Wielka
 2. Katarzyna Rusin Polanka Wielka
 3. Natalia Żółtowska Polanka Wielka
 4. Tadeusz Lipowski Polanka Wielka
 5. Alina Jarosz Polanka Wielka
 6. Sławomir Bercal Polanka Wielka
 7. Justyna Gasiorek Polanka Wielka
 8. Teresa Barbara Jarzyna Polanka Wielka
 9. Beata Kusak Polanka Wielka
   
Obwodowa Komisja Nr 3 w Polance Wielkiej
 1. Zofia Sabuda Polanka Wielka
 2. Wiesław Józef Sikora Polanka Wielka
 3. Stanisław Lipowski Polanka Wielka
 4. Eliza Dziuba Polanka Wielka
 5. Natalia Kolasa Polanka Wielka
 6. Mariusz Rupa Polanka Wielka
 7. Jolanta Szlaga Polanka Wielka
 8. Magdalena Adamus Polanka Wielka
 9. Rafał Pytlowski Zator