Polanka Wielka, dnia 12 listopada 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
Ostrzeżenie meteorologiczne

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego ostrzega:

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 11.11.2010

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia:1 (w skali – 3 stopniowej)

Ważność: od godz. 10:00 dnia 12 listopada  2010r  do  dnia 13 listopada 2010r.

Obszar: Województwo małopolskie.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości 45km/h w porywach do 75km/h z kierunków zachodnich.
 
Skutki: Uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew, utrudnienia komunikacyjne.

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08,     po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

Inspektor
ds. Zarządzania Kryzysowego UG
Zdzisław Nikliborc