Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń.zm.).
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 22 listopada 2010r.do 13 grudnia 2010r.zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

1. część działki 2444 o pow.14m2 położonej w Polance Wielkiej na rzecz właściciela pawilonu   handlowego, pod działalność gospodarczą,

2. części działek 3201 i 2444 o łącznej  pow.50m2 położonych w Polance Wielkiej na rzecz właściciela pawilonu   handlowego, pod działalność gospodarczą.

(-) Wójt Gminy
Mariusz Figura