WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń.zm.).

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 1 grudnia 2010r.do 22 grudnia 2010r. zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami działek:

1. działka nr1361/55 o pow. 944.m2 położona w Polance Wielkiej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości,
2. działka nr 94/1 o pow.1240 m2 położona w Polance Wielkiej  na rzecz właściciela przyległej nieruchomości,

3. działka nr 176/3 o pow.300 m2 położona w Polance Wielkiej  na rzecz właściciela przyległej nieruchomości.

4. działka nr 2443/38 o pow.575 m2 położona w Polance Wielkiej  na rzecz właściciela przyległej nieruchomości,

5. działka nr 53/8 i 54/2 o łącznej pow.3585 m2 położona w Polance Wielkiej  na rzecz właściciela przyległej nieruchomości.

(-) Wójt Gminy
Mariusz Figura