Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia.

PO RYBY

W związku z przygotowywaniem przez Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego w celu złożenia wniosku o wybór Lokalnej Grupy Rybackiej zapraszamy mieszkańców Doliny Karpia, w szczególności przedstawicieli sektora rybackiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Spotkania te mają na celu m.in. wskazanie jakie projekty przewidziane zostaną do wsparcia przy udziale środków pochodzących Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 – 2013” (PO RYBY).

Celem PO RYBY jest stworzenie, poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów, konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. Program jest adresowany do całego sektora rybackiego, stąd możliwe jest objęcie wsparciem nie tylko obszarów związanych z rybactwem morskim, ale również obszarów podobnych do naszego – związanego z istnieniem hodowlanych stawów rybnych.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych przedstawia się następująco:

– Urząd Gminy Tomice – 18.01.2011 (wtorek) godz. 12:00
– Urząd Gminy Przeciszów – 18.01.2011 (wtorek) godz. 15:00
– Urząd Miejski w Zatorze – 18.01.2011 (wtorek) godz. 16:00
– Urząd Gminy w Osieku – 19.01.2011 (środa) godz. 13:00
– Urząd Gminy Brzeźnica – 19.01.2011 (środa) godz. 16:00
– Urząd Gminy Spytkowice – 20.01.2011 (czwartek) godz. 18:00
– Urząd Gminy Polanka Wielka – 21.01.2011 (piątek) godz. 12:00

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach zachęcamy do wypełnienia karty projektu, której wzór zamieszczamy pod artykułem.

Wypełnione karty prosimy przesyłać drogą internetową na adres biuro@dolinakarpia.org lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2 w Zatorze. Pomoc w wypełnieniu karty oraz inne informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (033) 8410584.

Załącznik:
Wzór karty projektu