Przedsiębiorco!

skorzystaj z dotacji unijnych, złóż wniosek

o dofinansowanie!

RPO Województwa Małopolskiego

Podziałanie 2.1. schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Dla kogo: dla mikro (zatrudniających mniej niż 10 osób), małych (do 50 osób), średnich przedsiębiorstw (do 250 osób)

Na jaki cel:

•   rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
•    działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
•    zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
•    unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
•    zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
•    modernizację środków produkcji.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tzw. „ginących zawodów” (zawody o charakterze rękodzielniczym, wykorzystujące tradycyjne umiejętności i techniki rzemieślnicze, zaliczając do tej kategorii m.in. kowalstwo artystyczne, klasyczne introligatorstwo, ceramikę garncarską, rymarstwo)

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa – do 45% (min./max kwota dotacji 40 tys. – 400 tys. PLN)

  • małe przedsiębiorstwa – do 45% (min./max kwota dotacji 100 tys. – 1 mln PLN)

  • średnie przedsiębiorstwa – do 35% (min./max kwota dotacji 200 tys. – 2 mln PLN)

Termin składania wniosków:

  • Mikroprzedsiębiorstwa – listopad 2011

  • Małe przedsiębiorstwa – kwiecień 2011

  • Średnie przedsiębiorstwa – lipiec 2011

_______________________________________________________________

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji prosimy o kontakt:

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO

tel. (71) 735 12 88, kom. 604 56 86 85

e-mail: biuro@ecdb.pl www.ecdb.pl

al. L. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław

 

Plakat do pobrania