Przedsiębiorco!

skorzystaj z dotacji unijnych, złóż wniosek

o dofinansowanie!

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 osób) i działających bądź zamierzających otworzyć działalność na obszarze wiejskim (miejscowość do 5 tys. lub do 20 tys. mieszkańców)

Na jaki cel:

  • budowa, rozbudowa, remont budynków

  • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania

  • zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej, niż 8 osób wraz z kierowcą),

  • raty leasingowe

  • koszty ogólne:

* dokumentacja techniczna (kosztorysy, projekty budowlane, technologiczne, oceny oddziaływania na środowisko, wypisy i wyrysy z katastru, dokumentacja geologiczna, hydrologiczna)

* opłaty za patenty, licencje

* koszty nadzoru inwestorskiego, kierowania robotami budowlanymi

* koszty transportu materiałów, maszyn i urządzeń

* koszty montażu

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

  • 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy

  • 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy

  • 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy

Termin ogłoszenia konkursu:

  • I/II kwartał 2011 r.

_______________________________________________________________

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji prosimy o kontakt:

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO

tel. (71) 735 12 88, kom. 604 56 86 85

e-mail: biuro@ecdb.pl www.ecdb.pl

al. L. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław

 

Plakat do pobrania