Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice 2011”

W trosce o dzieci i młodzież przebywające na półkoloniach, a także korzystające z innych form wypoczynku Państwowa Straż Pożarna w okresie ferii zimowych w ramach akcji „Bezpieczne zimowisko” zapewnia możliwość zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zapoznania się ze sprzętem i działalnością PSP. Zwiedzanie strażnicy PSP możliwe jest w grupach nie więcej niż 20 osobowych w godzinach 1000 – 1300. W tym celu należy wcześniej skontaktować się z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu – nr. tel. 033 843 08 59 lub 033 843 25 85.

Bezpieczna ślizgawka 2011”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu informuje, iż przed feriami zimowymi jak i w trakcie ich trwania jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki OSP organizują akcję pomocy dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Bezpieczna ślizgawka”, polegającą na budowaniu lodowisk i ślizgawek na terenach należących do szkół i ośrodków kultury itp.. Lodowiska te powinny umożliwić dzieciom
i młodzieży w czasie ferii aktywny i bezpieczny wypoczynek.

Co roku jesteśmy świadkami wielu utonięć i niebezpiecznych zdarzeń na ciekach wodnych, stawach, rzekach i jeziorach. Liczba tych dramatycznych wypadów zwłaszcza z udziałem dzieci i młodzieży wzrasta w okresie dni wolnych od nauki. Straż Pożarna, która prowadzi również działania z zakresu ratownictwa wodnego dość często spotyka się z tragicznymi zdarzeniami wynikającymi z niebezpiecznych zabaw na zamarzniętych akwenach.

Nasza propozycja skierowana jest do dyrektorów szkół, ośrodków kultury i innych środowisk zainteresowanych skorzystaniem z tej oferty, ponadto władz lokalnych, samorządów i innych przedstawicieli instytucji i firm mogących wspomóc budowę
i organizację ślizgawki w zakresie finansowym jak i organizacyjnym (oświetlenie terenu, pokrycie kosztów zużycia wody, zapewnienie bezpiecznego nadzoru).

Teren pod ślizgawkę (lodowisko) powinien być równy, uprzątnięty i obwałowany śniegiem. Ponieważ nie zapewniamy wody w związku z tym konieczne jest znalezienie sponsora na pokrycie kosztów zużytej wody i oświetlenie terenu. Zabawa na ślizgawce powinna się odbywać pod nadzorem osób dorosłych.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu (nr tel. 033 843 08 59 lub 033 843 25 85) bądź z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej na danym terenie.

Zachęcamy również do udziału w konkursach:

  • Plastycznym – organizowanym przez Komendanta Głównego PSP – tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi
    ci z pomocą”
    . Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat
    w następujących kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat oraz uczniowie niepełnosprawni. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na stronie www.straz.gov.pl.

  • Wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, znajdującym się na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na rok 2011.Wśród dzieci, które do 30 kwietnia 2011 r. nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosowane zostaną cenne nagrody. Adres, pod który można przesłać odpowiedzi (wyłącznie na kartkach pocztowych) znajduje się na odwrocie kalendarza.

Na stronie internetowej www.straz.krakow.pl w zakładce Przydatne informacje – dla zainteresowanych znajduje się Vademecum dla organizatorów zimowego wypoczynku „Bezpieczne zimowisko 2011”.

 

Szczegóły dot. akcji: „Bezpieczne zimowisko”, „Bezpieczna ślizgawka” oraz konkursów znajdziecie Państwo na stronie internetowej tut. Komendy www.psposwiecim.pl.

 

kpt. Ryszard Dudek

Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych