Stowarzyszenie Dolina Karpia

Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie

serdecznie zaprasza

organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, formalne i nieformalne grupy mieszkańców oraz zainteresowane osoby z terenu Doliny Karpia

do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym

możliwości tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych
oraz pozyskiwania środków unijnych

Seminarium odbędzie się 17 lutego 2011 roku o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia

Zator, ul. Rynek 2

Prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 33/841 05 84lub drogą mailową na adres biuro@dolinakarpia.org do dnia 16.02.2011r.

Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2, 32-640 Zator tel. 33/8410584 www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org