Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że odbiór odpadów segregowanych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach (Zakład Usług Komunalnych ma obowiązek pozostawienia mieszkańcom worków do segregacji odpadów). W przypadku wykorzystania otrzymanych od ZUK Oświęcim worków do segregacji odpadów  istnieje możliwość dodatkowego bezpłatnego ich pobrania w Urzędzie Gminy, pokój 15 w godzinach pracy urzędu.

 Wójt Gminy Polanka Wielka
     /-/ Mariusz Figura