Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza do siedziby Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  w sobotę 5 marca 2011 r. na     „Dzień  Otwarty” oraz w sobotę pracującą  30 kwietnia 2011 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 .  Kasa w tych dniach będzie  czynna   w godzinach  od 9.00 do  12.00 .

W ramach „Dnia Otwartego” oraz w sobotę pracującą
w tut. Urzędzie przygotowano specjalnie  stanowiska pracy do obsługi m. in.  zeznań podatkowych oraz udzielania  informacji na temat rozliczeń rocznych za 2010 rok, w tym również  w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych za granicą z pracy najemnej. Stosownych informacji będą  udzielać pracownicy Urzędu  także telefonicznie pod nr tel.: 33 84 66 445  oraz
33 84 66 449.
W tych dniach w siedzibie Urzędu odbędzie się również szkolenie prowadzone przez pracownika tut. Urzędu zatytułowane: „PIT przez internet”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje również, że w ramach akcji „Szybki PIT” nastąpi wydłużenie czasu pracy Urzędu  w dniach  28, 29 kwietnia 2011r. oraz 2 maja 2011r. W tych dniach pracownicy tut. Urzędu, na Sali Obsługi Bieżącej będą do Państwa dyspozycji od godz.  7.15 do 18.00.  Kasa do dyspozycji podatników w godz. od 7.30  do 17.00. Wydłużenie czasu pracy kasy nastąpi również  w poniedziałek 18 kwietnia 2011 r. do godz. 17.00.

Podatnikom tut. Urzędu ponadto umożliwiono składanie zeznań rocznych za 2010 r. poza siedzibą Urzędu w niżej wymienionych miejscach:
-w dniach 14 marca br. oraz 4 i 26 kwietnia br
 w Urzędzie Gminy w  Kętach,
-w dniu 21 marca br. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach,
-w dniu 10 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zatorze,
-w dniu 15 marca br. w Urzędzie Miejskim w Chełmku
W w/w  dniach pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu będą przyjmować rozliczenia roczne za 2010 rok  w godzinach   od  8.00  do 14.00 .

W roku 2011, składanie rozliczeń rocznych przebiega ponownie w ramach akcji „Szybki PIT”. Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej www.szybkipit.pl. Strona ta zawiera  formularze   podatkowe, broszury informacyjne i wszystkie niezbędne   informacje, które mogą  pomóc podatnikom terminowo i poprawnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok.