Urząd Gminy Polanka Wielkiej informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Małopolskiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 3 kwietnia 2011 roku.

Zasady wyborów:

1.Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2.W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg    jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3.W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

4.Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
  – zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co  najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można pobrać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6, oraz ze strony internetowej www.mir.pl.
  – Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Polanka Wielka pok.nr 6 w dniu i  godzinie pełnienia dyżurów członków Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 112 w Polance Wielkiej tj.:
      – 9 marca 2011r. od godz.12.00 do 15.30
      – 10 marca 2011r od godz.12.00 do 15.30
Ostateczny termin zgłoszenia kandydata mija 13 marca 2011r.

5.  Wykaz członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka pok.nr 6 w dniu i  godzinie pełnienia     dyżurów członków Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 112 w Polance Wielkiej tj.:
  – od 14 marca 2011r. do 18 marca 2011r. w godz. od 8.00 do 14.00. Każdy rolnik, może    sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Po tym terminie będzie również udostępniony wykaz członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój nr 6.