Kliknij na plakat, aby pobrać go w większym formacie.

 

Mieszkańcy małopolski mogą uczestniczyć w projekcie „Zdobądź dotację – zostań przedsiębiorcą” nr POKL.06.02.00-12-086/10, prowadzonym przez Systema Sp. z o.o., realizowanym w ramach PO KL, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżetu państwa.
Celem projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych, przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia oraz doradztwo indywidualne, jak również zapewnienie środków na założenie działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnych dotacji do wysokości 40 000 zł. Dodatkowo oferujemy pomostowe wsparcie doradcze i kapitałowe w wysokości 800 zł miesięcznie w formie podstawowej przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach w formie przedłużonej przez 12 miesięcy.
Projekt powstał w odpowiedzi na niekorzystną sytuację zaistniałą w skutek powodzi i osuwisk, jakie miały miejsce w 2010 roku i jest skierowany do mieszkańców Województwa Małopolskiego poszkodowanych w wyniku tych zjawisk. Warunkiem przystąpienia do projektu jest otrzymanie co najmniej jednego z trzech zasiłków celowych wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (w wysokości do 6 tys. zł, do 20 tys. zł, do 100 tys. zł) bądź zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, na którą wystawiono taki zasiłek.
Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch naborach:
I nabór rozpocznie się 2 marca, a zakończy 30 marca 2011 r.
II nabór – maj/czerwiec 2011r.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne w dniu 7 marca o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 33, I piętro sala obrad 208.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem:
 
Systema Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5
33-300 Nowy Sącz
Tel./fax 18 547 44 27, PLAY 785 34 04 24
e-mail:   dotacje@systema.pl  skype: dotacje.efsart.eu
www.dotacje.efsart.eu