Na podstawie uchwały nr 8/2011 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1.12.2010 r. § 14 pkt 1, zarządza sie dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 12 w Polance Wielkiej.

Termin składania kandydatur upływa 17.03.2010 roku.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Anna Szypuła