W OKRĘGU WYBORCZYM NR 112 OBEJMUJĄCYM OBSZAR GMINY POLANKA WIELKA  W WYZNACZONYM TERMINIE DO 13 MARCA ORAZ W DODATKOWYM TERMINIE DO 17 MARCA NIE ZGŁOSIŁ SIĘ ŻADEN KANDYDAT DO RADY POWIATOWEJ MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ .

Z UWAGI NA POWYŻSZE NIE ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO IZB ROLNICZYCH  W GMINIE POLANKA WIELKA ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 3  KWIETNIA  2011  ROKU.

Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura