Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 17  ust. 6 i 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity; Dz. U z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej , szefów obrony cywilnej województw, powiatów   i gmin ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850 ), oraz § 4 pkt. 2 lit.. b i § 8 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1415),   Zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej – Wojewody Małopolskiego Nr 350/02 z dnia 20.11.2002 r. i 279/03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego,  Zarządzenia nr 22/2011 Starosty Oświęcimskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Planu Działania Gminy Polanka Wielka w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych w 2011 r.,

WÓJT – SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY POLANKA WIELKA

informuje :

w dniu 7 kwietnia 2011 r. w godz. od 10.00 do 10.20 zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania Gminy Polanka Wielka w ramach którego przewiduje się uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie ćwiczebnych sygnałów dźwiękowych imitujących alarm o skażeniach.

Alarm ten to :

 –  przerywany, modulowany dźwięk syren – (ogłoszenie alarmu)

 – 3 minutowy ciągły dźwięk syren – ( odwołanie alarmu)

Wójt – Szef Obrony Cywilnej
 Gminy Polanka Wielka

   Mariusz  Figura