Spotkania ART DOKA (List intencyjny przystąpienia)

    16 marca 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się, jak co miesiąc, spotkanie rękodzielników Doliny Karpia mające na celu podsumowanie działań zmierzających do powołania twórców Doliny Karpia pod nazwą ART DOKA. Na spotkaniu ustalono, że grupa ART DOKA z dniem 14 maja 2011 r. otwiera za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia, galerię sztuki ukazującej karpia pod różnymi postaciami rękodzielniczymi oraz inne produkty lokalne
z Doliny Karpia. Na spotkaniu została wybrana Tymczasowa Rada Programowa, w skład której weszli: Bogusław Pacek, Renata Kolec oraz Zofia Szlachetka, będący osobami odpowiedzialnymi za organizację i udostępnianie galerii. Ustalono, że spotkania Rady Programowej będą odbywały się
w każdą drugą środę miesiąca o godz 16:00, czyli godzinę wcześniej przed spotkaniami artystów
z Doliny Karpia. Planowana galeria sztuki będzie udostępniona dla wszystkich zainteresowanych
w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia. Wszystkich zainteresowanych twórców lokalnych, artystów i rękodzielników z terenu Doliny Karpia chcących uczestniczyć w planowanym wydarzeniu prosimy o złożenie listów intencyjnych przystąpienia do ART DOKA do dnia

13 kwietnia 2011 r.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do ART DOKA zapraszamy na kolejne spotkanie organizowane 13 kwietnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2.
    Zapraszamy.