Dwóch rachmistrzów zbierać będzie dane na ternie Gminy Polanka Wielka w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Rachmistrze rozpoczną pracę w piątek 8 kwietnia, a zakończą 30 czerwca 2011.

Legitymacja ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienna i podpisem dyrektora tegoż urzędu – takim dokumentem powinni okazać się rachmistrzowie, którzy już w piątek zaczną pukać do naszych drzwi.

Mieszkańcy Polanki Wielkiej zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani w ramach Narodowego Spisu Powszechnego do udzielenia odpowiedzi na szereg pytań opracowanych przez Grupę Roboczą ds. NSP.
Wszystkie informacje udzielone w ramach Narodowego Spisu Powszechnego objęte są tajemnicą statystyczną.  

– Rachmistrz spisowy nie modyfikuje treści pytań, ani nie sugeruje – jego zdaniem -poprawnych odpowiedzi i nie wpływa na ich treść. Rachmistrz spisowy nie może zbierać danych, które nie wchodzą w zakres spisu. Nie poprawia również danych bez wiedzy respondenta udzielającego odpowiedzi na pytania z ankiety .

Mieszkańcy gminy, którzy z różnych względów nie mogą się spotkać z rachmistrzem mogą spisać się za pomocą internetu najpóźniej do 16 czerwca.

Na stronie www.stat.gov.pl znajduje się formularz, które będzie aktywny przez 14 dni od daty pierwszego zalogowania i będzie go można uzupełniać jednorazowo lub etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane będą zapamiętane. Jeżeli przez 14 dni formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego.  

– W Polance Wielkiej za przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 odpowiedzialne jest Gminne Biuro Spisowe, którego siedziba znajduje się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Długiej 61 w pokoju numer 12 .
Wszelkich informacji dotyczących organizacji NSP 2011 w Polance Wielkiej udzielać będzie Pani Dorota Szala – Lider Gminny – pod nr tel. 33 8488 008 lub 797 201 825 , w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-  czwartek 7.30 – 15.30, piątek, 8.00-16.00.

Poprzedni spis powszechny przeprowadzono w 2002 roku.
Spis powszechny zobowiązani jesteśmy przeprowadzać raz na dziesięć lat.