W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania tj. wścieklizny u zwierząt domowych u psa w miejscowości Przeciszów, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przesyła Rozporządzenie nr1/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 05.04.2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

W załączeniu:

1) mapa obszaru zagrożonego

2) Rozporządzenia nr1/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 05.04.2011r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

3) wzór tablicy informacyjnej znakującej obszar zagrożony