Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu ogłosili czwartą edycję Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Powyższy konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju, a gospodarstwa wzorem lat ubiegłych będą oceniane w dwóch kategoriach:

• „ekologia – środowisko”

• „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego współorganizuje wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach etap wojewódzki przedmiotowego konkursu.

Celem konkursu jest zarówno popularyzacja rolnictwa ekologicznego, jak i nagrodzenie wysiłków i starań gospodarzy dochowujących wszystkich wymogów rolno-środowiskowych niezbędnych dla uzyskania certyfikatu rolnictwa ekologicznego. W konkursie nagrodzone zostaną najładniejsze, dobrze zorganizowane gospodarstwa produkujące na rynek produkty ekologiczne. Gospodarstwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii i musi posiadać aktualny certyfikat rolnictwa ekologicznego.

Zarówno na etapie wojewódzkim, jak i ogólnopolskim organizatorzy przewidują nagrody finansowe i rzeczowe. Uzupełnieniem konkursu będzie organizowany przez MODR w Karniowicach wyjazd studyjny dla rolników gospodarujących ekologicznie do wybranych przetwórni i gospodarstw ekologicznych w Małopolscy w lipcu br. oraz podsumowująca całość konkursu wojewódzka konferencja ekologiczna, która odbędzie się jesienią br.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej MODR www.modr.pl. Szczegółowych informacji udziela Pan Jan Pajdzik, tel. 12 285 21 13 mail: ekologia@modr.pl.