Dnia 20 maja 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbył się Przegląd Produktów Lokalnych „KULINARIA” organizowany w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader. Celem Przeglądu było zestawienie obecnych na terenie Doliny Karpia produktów lokalnych, rozpoczęcie dyskusji na temat ich wagi dla regionu, dalszej promocji. W przeglądzie mogły wziąć udział osoby pełnoletnie mieszkające lub działające na terenie Doliny Karpia, w tym osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i inne organizacje, które zgodnie z Zasadami Przeglądu mogły zgłosić swoje produkty lokalne w 2 kategoriach:

1.produkty spożywcze nieprzetworzone

2.produkty spożywcze przetworzone – potrawy.

Zgłoszonych zostało 13 produktów lokalnych-przetworzonych: nalewka z aronii, drożdżok z zokotą, prażonki polańskie, pierożki z nadzieniem z karpia, chrzanówka wielkanocna, kiszka (kaszana z kapustą), placek drożdżowy z pozutką, pokrzywówka, karp zatorski w zalewie octowej, pulpeciki rybne w zalewie octowej, karp po zatorsku, chleb „REVEL” oraz sernik królewski.

Podczas przeglądu, Członkowie Kapituły w składzie: Klaudiusz Markiewski (Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie), Janusz Szostak (Restaurator z Osieka), Zbigniew Biernat (Burmistrz Zatora, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia),  oraz Mieczysław Żabiński (Członek Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia) na podstawie kryteriów, wśród których znalazły się: smak produktu; sposób zaprezentowania produktu/potrawy; opis pochodzenia lokalnego, historii czy legendy produktu/potrawy, dokonało wyboru sześciu najlepszych produktów. Zwycięzcami Przeglądu zostały poniższe potrawy (alfabetycznie):

1.Karp po zatorsku zaprezentowany przez Restaurację Myśliwską (gmina Zator)

2.Karp zatorski w zalewie octowej zaprezentowany przez Spiżarnię Doliny Karpia s.c. (gmina Brzeźnica)

3.Kiszka z kapustą -„kaszana” zaprezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Paszkówce (gmina Brzeźnica)

4.Prażonki polańskie zaprezentowane przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej (gmina Polanka Wielka)

5.Pulpeciki rybne w zalewie octowej zaprezentowane przez Spiżarnię Doliny Karpia s.c.  (gmina Brzeźnica)

6.Sernik królewski zaprezentowany przez Panią Janinę Koterwas (gmina Spytkowice)

Przegląd uświetnili swoją obecnością Burmistrz Gminy Zator Zbigniew Biernat, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos oraz Wójt Gminy Polanka Wielka Mariusz Figura.

Oprócz możliwości zaprezentowania, a z drugiej strony degustowania wyśmienitych kulinarnych produktów lokalnych z terenu Doliny Karpia w programie Przeglądu znalazła się również prezentacja Pani Olgi Gałek dotycząca PROMOCJI PRODUKTU LOKALNEGO, będąca wkładem do dyskusji na temat rozwoju działań związanych z produktami lokalnymi Doliny Karpia.

Kapituła przyznała wyróżnienia wszystkim uczestnikom Przeglądu ze względu na lokalność i wyjątkowość zgłoszonych produktów lokalnych.
Zwycięzcy Przeglądu otrzymali dyplomy, a nagrody zostaną im wręczone podczas imprezy Festiwal Doliny Karpia 2011- Polanka Wielka, 29 maja br. po godzinie 16:00.

Zapraszamy na Festiwal Doliny Karpia 2011