Regulamin KONKURSU
„Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa Małopolskiego”

I. Organizatorzy Konkursu :

1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
2. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

II. Cel konkursu:
Konkurs  ma na celu promocję agroturystyki oraz prezentację obiektów agroturystycznych  wyróżniających się ciekawym rozwiązaniami  w sposobie przygotowania oferty dla gości

III. Uczestnicy Konkursu:
W konkursie biorą udział zgłoszone gospodarstwa agroturystyczne z terenu województwa  małopolskiego.
Gospodarstwa wyróżnione w okresie ostatnich 5-ch lat nie biorą udziału.

IV. Konkurs na charakter dwu – etapowy

I Etap – poziom powiatu :
Komisja składająca się z przedstawicieli : Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego MODR, Stowarzyszenia Agroturystycznego , Izby Rolniczej wytypuje spośród otrzymanych zgłoszeń maksymalnie pięć gospodarstw do etapu wojewódzkiego.
Komisja przygotuje protokół z odbytego posiedzenia wraz  z   kartami zgłoszenia, oraz dokumentacją fotograficzną i przedłoży  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przesyłając na adres: Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.

Ostateczny termin złożenia dokumentacji konkursowej z powiatów ustala się na dzień  8 lipca 2011 roku.

II Etap – poziom wojewódzki
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MODR , na podstawie otrzymanej dokumentacji dokona wstępnej oceny  wszystkich zgłoszonych  gospodarstw i wytypuje  15  do udziału w finale Wojewódzkiego Konkursu.
Komisja Konkursowa dokona ostatecznej oceny wizytując gospodarstwa w sierpniu  bieżącego roku
.
 Harmonogram oceny zostanie uzgodniony z właścicielami obiektów agroturystycznych  indywidualnie.

Komisja Konkursowa dokona oceny gospodarstw przyznając :

I – miejsce

II –  miejsce

III – miejsce

Ponadto w przypadku uzasadnionym np. związanym z dużą ilością obiektów wyróżniających się wysoką jakością usług może być przyznane jedno dodatkowe wyróżnienie.
Pozostali uczestnicy Konkursu  otrzymają dyplomy i nagrody okolicznościowe.

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu odbędzie się   w dniu 3 września 2011 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „ Agropromocja” w Nawojowej 
k/ Nowego Sącza.

V. Kryteria oceny  (w skali 0-5 pkt)

1. Standard świadczonych usług. Estetyczne i funkcjonalne urządzenie pokoi gościnnych; dostępność do węzła sanitarnego; możliwość korzystania z dodatkowych pomieszczeń (aneks kuchenny, salon, dodatkowa infrastruktura turystyczna itp.).

2. Organizacja i sposób funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego. Wrażenie ogólne, stan porządkowy; zagwarantowanie przez gospodarzy bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku; funkcjonalność części mieszkalno-wypoczynkowej i oddzielenie jej od pomieszczeń gospodarczo-użytkowych.    

3. Prowadzenie gospodarstwa z uwzględnieniem zasad ekologii. Wyposażenie gospodarstwa w szambo, oczyszczalnię przydomową; utylizacja ścieków; urządzenie
i zabezpieczenie śmietnika; kompostowanie odpadów.

4. Standard gospodarstwa agroturystycznego. Estetyczne zagospodarowanie otoczenia; higiena żywienia i pomieszczeń; sposób organizacji części wypoczynkowej.    

5. Oferta poszerzona o zdrową żywność. Gospodarstwo z atestem gospodarstwa ekologicznego, proekologiczny system produkcji żywności; kultywowanie tradycji kulinarnych regionu i środowiska lokalnego.

6. Inwestycje w gospodarstwie agroturystycznym prowadzące do podniesienia standardu świadczonych usług. Modernizacja budynków i pomieszczeń pod kątem wypoczynku
i rekreacji, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego; dostosowanie gospodarstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych; wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego.   

7. Szczególne atrakcje związane z obiektem i okolicą. Zajęcia sportowe i rekreacyjne; tradycja, kultura, zabytki; organizowanie wycieczek krajoznawczych; turystyka przyrodnicza.

8. Promocja gospodarstwa agroturystycznego.
Wydanie własnych ulotek, broszur; zamieszczenie oferty w internecie; uczestnictwo w wystawach, targach.    

9. Znajomość języków obcych.