Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005r. Nr 13, poz. 103), w związku z wygaśnięciem ogniska wścieklizny u psa w miejscowości Przeciszów, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o wydaniu Rozporządzenia nr 2/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2011r.w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu
lek. wet. Krzysztof Zieliński