Proszę pobrać 2 egzemplarze umów o świadczenie usług, wypełnić, podpisać przez obydwu rodziców, opiekunów i złożyć w przedszkolu do 25 sieprnia 2011r.

 Umowa o świadczenie usług>>

Barbara Tolarczyk
dyrektor przedszkola