Polanka Wielka, dnia 21 lipca 2011 r.

URZĄD GMINY
POLANKA WIELKA

 

Ostrzeżenie hydrologiczne

 

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 21.07.2011r. – godz. 7:49

Zjawisko: przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 9.00 dnia 21.07.2011 r. do godz. 9:00 dnia 22.07.2011 r.

Obszar: województwo małopolskie.

Przebieg: IMGW w Krakowie przewiduje, w ciągu najbliższej doby w wyniku  prognozowanych opadów burzowych na dopływach Wisły na terenie województwa możliwy ponowny wzrost poziomu wody i miejscami przekroczenie stanów ostrzegawczych.

 

Skutki: Lokalne zalania i podtopienia, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek.

 

Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej..

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, proszę informować Wójta Gminy w godz. 7,30 – 15,30 – tel. 33 848 80 08, po 15,30 – tel. 509 168 364, 662 255 907.

 

Inspektor Urzędu Gminy
ds. Zarządzania Kryzysowego

Zdzisław Nikliborc