Już po raz drugi Stowarzyszenie Region Beskidy wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje akcję krwiodawstwa pt. „Beskidzka Kropla Krwi”. Tegoroczna edycja odbędzie się 16 sierpnia 2011 r. na Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej w godzinach: 10:00 do  17:00. Honorowi dawcy jak i inni ochotnicy będą mogli oddawać krew w specjalnym ambulansie Polskiego Czerwonego Krzyża. W okresie urlopowym inicjatywa ta jest szczególnie ważna dla krwiodawstwa.  Związane jest to przede wszystkim większym zapotrzebowaniem na krew czasie wakacyjnym, jak również mniejszą dostępnością do osób regularnie oddających krew z powodu wyjazdów urlopowych.

Zbiórka krwi jest dobrą okazją ku temu, by przybliżyć mieszkańcom Bielska-Białej,  i nie tylko  profil działalności Euroregionu Beskidy.  Stowarzyszenie „Region Beskidy” planuje akcję promocyjną, w trakcie której rozdawane  będziemy materiały promocyjne takie jak: foldery, mapy, broszury o Euroregionie Beskidy realizowane ze środków unijnych, a  także  gadżety. W namiocie Euroregionu Beskidy emitowane będą krótkie filmy  reportażowe o jego historii , działalności i najciekawszych atrakcjach. Dodatkowo podczas akcji zaprezentowana zostanie wystawa promująca projekty, których realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wystawie, na którą serdecznie zapraszamy, towarzyszyć będą konkursy, gry i zabawy.

W 2010 roku w akcji „Beskidzka Kropla Krwi” wzięło udział 68 osób, dzięki naszej inicjatywie udało się zebrać prawie 25 litrów krwi! W tym roku warto by było co najmniej powtórzyć zeszłoroczny wynik.

Pamiętaj, że twoja krew może uratować komuś życie!