Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  – informuje, że trwają prace nad wdrożeniem Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (zwanej „CRP KEP”). Uruchomienie CRP KEP związane jest z koniecznością przeniesienia aktualnych danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach lokalnych Urzędów Skarbowych do jednego systemu centralnego.
Planowany termin zakończenia  prac 19.08.2011r.
Migracja danych nie będzie miała wpływu na terminowość załatwiania spraw przez Urzędy Skarbowe. Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą miały nadawane numery NIP w terminie 3 dni roboczych, zgodnie z art. 3 ust. 2A ustawy o NIP. Pozostałe podmioty ubiegające się o nadanie NIP uzyskają go w terminie wynikającym z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Sprawy związane z rejestracją , w tym:
-w zakresie podatku od towarów i usług VAT również będą załatwiane w terminach ustawowych.
Możliwe będzie uzyskanie potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego VAT-5.
Nie będzie możliwe zarejestrowanie jako podatnika wykonującego transakcje wewnątrzwspólnotowe i wydanie potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (VAT-5UE).